Segway PT, en framgångsfaktor för företag.

Använd PTs i er dagliga verksamhet för att höja medarbetarnas produktivitet, effektivitet och lönsamhet. Läs mer om skälen till varför många företag väljer Segway PTs för sin verksamhet.

HÖJ PRODUKTIVITETEN

En Segway® Personal Transporter (PT) är en flexibelt och anpassningsbart redskap för företag. Verksamhets-utredningar gjorda av kunder visar stora produktivitetsvinster. Medarbetarna jobbar snabbare och tar sig snabbare från plats till plats. De kan ta med sig mer saker med mindre fysisk insats vilket minskar belastningen och minskar arbetsrelaterade skador.

SYNS MER

En Segway PT är omisskännligen. När närvaro innebär mindre brott är en Segway PT perfekt. Man syns på långt håll. Eftersom man blir 20 cm längre ser man lätt över bilar och annat som kan skymma sikten. Varje dag skaffar fler polisväsen och bevakningsföretag Segway PT:s. Den används t ex av bevakningspersonal i stora gallerior för att göra dem mer synliga och snabbare att svara på anrop möta krävande situationer.