Finansiering för företag:

Flexibilitet & handlingsfrihet

En noggrann analys av vilken finansieringsform som bör väljas för en investering är i dag lika självklar som den behovsanalys som görs vid val av maskin. Tillsammans med LHS Maskiner AB kommer Ni fram till vilken finansieringsform som passar bäst, med hänsyn tagen till den maskin Ni valt samt användningsområde.

Varför leasing?

Risken för felinvesteringar elimineras med leasing. Med leasing säkerställs företagets balansräkning. Likvida medel kan nyttjas i kärnverksamheten där de gör störst nytta. Leasingobjektet belastar inte företagets balansräkning. Ni kan välja en utrustningsanpassad avskrivningstid. Leasing är en fullt avdragsgill kostnad. Ditt rörelsekapital frigörs för åtgärder som gagnar företagets fortsatta framgång och expansion, såsom utbildning, produktutveckling m.m.

LEASING
Vi har möjlighet att erbjuda mycket förmånliga leasingavtal. Just nu är ränteläget fördelaktigt och många av våra kunder, väljer att finansiera maskininköpet med leasing. I stället för att lägga ut en större summa så kan Ni sprida kostnaderna under flera år – vanligast är 3 eller 5 år.

Handlingsfrihet

När du leasar en maskin innebär det att Ni när som helst under avtalsperioden kan byta eller göra kompletteringar. Detta ger Dig handlingsfrihet och innebär att Ni alltid kan hålla Er med en maskin/maskinpark som motsvarar era behov. Ni investerar i utrustning som ni behöver – inte som Ni budgeterat för.

Förmånlig försäkring
Lägg till detta en mycket förmånlig försäkring med låg premie, låg självrisk och hög ersättningsnivå.

Samarbetspartners
LHS Maskiner samarbetar med några av de marknadsledande finansieringsbolagen i maskinbranschen. Vi har lång erfarenhet av maskinfinansiering och vi tillsammans med våra samarbetspartners kan skräddarsy en optimal finansiering med fördelaktiga villkor som passar just Er

Så välkommen in och snacka Segway med oss på LHS Maskiner